BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Informacja o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i zamiany w dniu 28.05.2024r.

PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.)

i n f o r m u j e:

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach przy ulicy Radomskiej 45, na okres 21 dni wywieszone zostały wykazy dotyczące nieruchomości gruntowych, stanowiących własność

Gminy Starachowice, przeznaczonych do:

zdjęcie tablicy ogłoszeń

  1. zbycia w drodze zamiany części nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Wrzosowejdziałka nr 1249/7, obręb 0003, powierzchnia 0,1118 ha, "kliknij treść zarządzenia",

  2. wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonej w Starachowicach przy

  • ul. Na Szlakowisku części działki nr 401/6, obręb 0005 z przeznaczeniem na 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, "kliknij treść zarządzenia",

  • ul. Słonecznej – część działki nr 545/4, obręb 0005 z przeznaczeniem na 4 miejsca parkingowe i 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej, "kliknij treść zarządzenia",

  • ul. Jana Kochanowskiego – część działki nr 572/42, obręb 0005 z przeznaczeniem na 10 miejsc parkingowych i 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej, "kliknij treść zarządzenia",

  • ul. Mikołaja Reja – część działki nr 572/26, obręb 0005 z przeznaczeniem na 20 miejsc parkingowych i 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, "kliknij treść zarządzenia",

  • ul. Mikołaja Reja – część działki nr 572/26, obręb 0005 z przeznaczeniem na 10 miejsc parkingowych i 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, "kliknij treść zarządzenia",

według załączników opublikowanych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starachowicach www.starachowice.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.starachowice.pl.

Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami pkt 1 pok. 101, telefon nr 41 322-11-04, pkt 2 pok. 102, telefon 41 322-11-03, 41 322-11-10.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

MIASTA STARACHOWICE

/-/

Elżbieta Gralec

Author: Karolina Chojnacka

Szybki kontakt:

Domu Senior-Wigor "Manhattan"
al. Armii Krajowej 28
27-200 Starachowice
nr tel. 668-216-211
e-mail seniorzy@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept