BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

O nas

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Zespół ds. Polityki Senioralnej Urzędu Miejskiego w Starachowicach

Piotr Ambroszczyk – kierownik Domu Senior-WIGOR w Starachowicach

Wioletta Grosicka – główny specjalista

Alicja Dąbrowska – pracownik obsługi

Ewa Pocheć – pracownik interwencyjny

Do zakresu działania Zespołu ds. Polityki Senioralnej należy w szczególności:

Nadzór oraz prowadzenie Domu Dziennego Senior-WIGOR w Starachowicach oraz współprowadzenie Klubu Seniora „Manhattan”.

Prowadzenie i rozliczanie projektu Dom Senior-WIGOR w Starachowicach współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kreowanie długofalowej polityki senioralnej Gminy Starachowice poprzez realizację działań wynikających z celów zawartych w Strategii Rozwoju Gminy Starachowice oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Diagnozowanie oraz analiza stanu zaspokojenia potrzeb w zakresie usług i działań na rzecz osób starszych na terenie miasta Starachowice.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także z innymi instytucjami w realizacji zadań kierowanych do Seniorów.

Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem koncepcji oraz sporządzaniem wniosków dotyczących projektów społecznych, w tym także projektów innowacyjnych, finansowanych w szczególności ze środków funduszy europejskich.

Nadzór nad Starachowicką Radą Seniorów oraz wsparcie merytoryczne.

Realizacja programu „Starachowicka Karta Seniora 60+”.

Organizacja integracyjnych spotkań dla seniorów.

Naszym celem jest poprawa jakości życia seniorów z terenu Gminy Starachowice.

Naszym mottem jest hasło „ Otwórzmy się na potrzeby seniorów”.

Zapraszamy do kontaktu.

Biuro : Galeria Handlowa „Skałka” (I piętro) Dom Senior-WIGOR, al. Armii Krajowej 28.

Telefon – 668-216-211.

Author: Piotr Ambroszczyk
piotr.ambroszczyk@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Domu Senior-Wigor "Manhattan"
al. Armii Krajowej 28
27-200 Starachowice
nr tel. 668-216-211
e-mail seniorzy@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept