BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Polityka Senioralna Gminy Starachowice

 

Polityka senioralna prowadzona jest przez Gminę Starachowice poprzez szereg działań oraz programów mających na celu poprawę jakości życia starachowickich seniorów. W celu kreowania i realizowania polityki senioralnej w Urzędzie Miejskim został powołany Zespół ds. Polityki Senioralnej.

Kierunki działań :

Stworzenie mieszkańcom Starachowic w wieku 60 + warunków, możliwości i przestrzeni do działania.(Starachowicka Rada Seniorów)
Wykorzystanie ogromnego potencjału seniorów, tj. wiedzy, doświadczenia, umiejętności, wolnego czasu.
Włączanie seniorów w aktywne życie społeczności w sferze bezpieczeństwa publicznego, integracji międzypokoleniowej. (Senior-Patrol)
Tworzenie miejsc przyjaznych seniorom, w których miałaby miejsce integracja wewnątrzpokoleniowa i międzypokoleniowa (Siłownie Plenerowe, miejsca do uprawiania sportu i rekreacji, marsze Nordic Walking)
Ułatwienie dostępu do Edukacji i Kultury (Karta seniora 60+, Kino seniora, Potańcówki dla seniorów)
Rozwijanie funkcjonowania Klubów Seniora, tworzenie nowych klubów.
Ułatwienie dostępu do dóbr i usług (Starachowicka Karta Seniora 60 +)

Podjęte działania :

Powołanie Starachowickiej Rady Seniorów
Ścisła współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Starachowicach
Utworzenie Dziennego Domu Senior-WIGOR
Utworzenie Klubu Seniora „Manhattan”
Udział seniorów w projekcie „Starachowice bezpieczne w praktyce” tj. utworzenie Senior-Patrolu, organizacja zajęć z samoobrony dla seniorów.
Stworzenie programu Starachowicka Karta Seniora 60+

Cele :

Utworzenie Starachowickiego Centrum Seniora
Stworzenie programu współpracy Gminy Starachowice z organizacjami seniorskimi bądź działającymi na rzecz seniorów.
Stworzenie nowych miejsc przeznaczonych do aktywności seniorów.
Stworzenie punktów informacyjnych dla seniorów – bazy specjalistów, fachowców, wolontariuszy przyjaznych seniorom.

Dokumenty:

pdfdlugofalowa_polityka_senioralna_w_polsce_na_lata_2014-2020_w_zarysie.pdf2 MB

pdfzdps_14-02-04__monitor_polski.pdf1.53 MB

Polityka Senioralna Gmiony Starachowice w wersji anglojęzycznej EN

Starachowice – a leading example of elderly care among Polish communities
Starachowice is a town where elderly persons (60+) constitute more than 30% of population.
In 2015 the Senior Policy started to be implanted in the city. After sixteen months a lot of positive effects were achieved, although the needs are still enormous. The City Office of Starachowice appointed three members of the senior policy advisory group.
The group introduced many new initiatives and improved those ongoing. They represents good practices on seniors involvement in education, cultural and health life:
1) Creation and management of the Daily House for elderly persons Vigor Manhattan, financed by the government program “Senior Vigor 2015-2020”, where care is provided for 30 seniors. It includes psychological and nurse care, feed, kinesiontherapy, handmade and music workshops, games and gymnastics, meetings with interesting people, integrating soirees, cultural and education workshops with children and teenagers, trips. Out task is giving a new way to unusual learning opportunities to improve quality of life at a later stage of life.
2) Support for Elderly Council created in 2014, as a the first council of this kind in Świetokrzyskie Province. The Council consists of 25 members. They represent the most active elderly organizations in Starachowice. The Council also works as an advisory-consultative authority for the President of the town.
3) Creation of Elderly Centre integrating all organizations realizing aims of the senior Policy in the town. It supports 150 to 500 elderly persons a week.
4) Preparing Senior Card 60+. The card was introduced 4th May 2015 and now is being owned by 2200 people aged over 60 years. In this program the town cooperates with many local companies, enterprises, cultural institutions and shops. The card guarantees trade discounts from 5% to 50% only for seniors.
5) The Group managed to obtain the funds for realization of the projects from the program Senior Vigor and Together Safe amounting to 362000PLN in 2015 and 147000 PLN in 2016. The Group prepared also five other projects for non-government organizations.
6) In one of the project 200 senior are taking part in different tasks. They attend a Self-Defense course for the elderly, integrated exercises of the rescue services and Senior Patrol. The Senior Patrol initiative receives a lot of attention not only on the city but also on a country level. On one hand the elderly people feel responsible for their city. They report on infrastructural deficiencies (e.g. lack of benches) but also give message to social care office when a given elderly person needs assistance. On the other hand the city authorities have better knowledge on how the city is functioning and can better adjust their policy measures.
reduce unhappiness and pain of being lonly.

Author: Piotr Ambroszczyk
piotr.ambroszczyk@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Domu Senior-Wigor "Manhattan"
al. Armii Krajowej 28
27-200 Starachowice
nr tel. 668-216-211
e-mail seniorzy@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept