BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Polityka Senioralna Gminy Starachowice

 Polityka senioralna Gminy Starachowice

 

Od 2014 roku w Starachowicach prowadzone są działania z zakresu polityki senioralnej. Wpisują się one w kontekst działań prowadzonych w naszym kraju. Polityka senioralna prowadzona jest przez Gminę Starachowice poprzez szereg działań oraz programów mających na celu poprawę jakości życia starachowickich seniorów.

 

Kierunki działań :

 • Stworzenie mieszkańcom Starachowic w wieku 60 + warunków, możliwości i przestrzeni do działania.

 • Wykorzystanie ogromnego potencjału seniorów, tj. wiedzy, doświadczenia, umiejętności, wolnego czasu.

 • Włączanie seniorów w aktywne życie społeczności w sferze bezpieczeństwa publicznego, integracji międzypokoleniowej.

 • Aktywizowanie i integrowanie seniorów podczas przygotowywanych wydarzeń takich jak:

 • Potańcówki, ogniska, wycieczki, gry terenowe, szkolenia, spotkania warsztatowe, ect.

 • Tworzenie miejsc przyjaznych seniorom, w których miałaby miejsce integracja wewnątrzpokoleniowa i międzypokoleniowa (Siłownie Plenerowe, miejsca do uprawiania sportu i rekreacji, marsze Nordic Walking)

 • Ułatwienie dostępu do Edukacji i Kultury

 • Rozwijanie funkcjonowania Klubów Seniora, tworzenie nowych klubów

 • Ułatwienie dostępu do dóbr i usług

Podjęte działania :

 • Powołanie w 2014 r. Starachowickiej Rady Seniorów

 • Ścisła współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Starachowicach

 • Utworzenie Dziennego Domu Senior+

 • Utworzenie Klubu Senior+”Niezapominajka”

 • Utworzenie Klubu Seniora 60+ „Manhattan” od 2020 działalność samodzielna przy wsparciu lokalowym gminy

 • Udział seniorów w projekcie „Starachowice bezpieczne w praktyce” tj. utworzenie Senior-Patrolu, organizacja zajęć z samoobrony dla seniorów.

 • Stworzenie programu Starachowicka Karta Seniora 60+ oraz rozwinięcie go na powiat starachowicki

 • Utworzenie kawiarenki e-seniorek

 • Utworzenie Klubu Wędrującej Książki

 • Utworzenie kawiarenki społecznej

 • Wsparcie lokalowe organizacji seniorskich: Centrum Aktywności Senioralnej, Alternatywny Klub Seniora, Nauczycielski Chór Kameralny „Concentus”

 • Coroczne organizowanie Starachowickiego Dnia Seniora

 • Realizowanie w latach 2022-2023 programu zdrowotnego obejmującego pakiety rehabilitacyjne dla seniorów

 • Zorganizowanie w 2023 r. „I Forum Rad Seniorów” w województwie świętokrzyskim

 

Po przekształceniu w 2021 r. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych, wprowadzono nowe usługi społeczne takie jak:

 • konsultacje z dietetykiem

 • usługi opiekuńcze

 • mobilny psycholog

 • Aqua aerobik

 • gimnastyka korekcyjna

 • mobilny fizjoterapeuta

 • mobilna pielęgniarka

 • taksówka CUS

 • mobilny konserwator/usługi gospodarczo – porządkowe /sprzątanie nagrobków

 • wyjazdy na basen siarkowy do Solcu Zdroju

 • wyjazdy do filharmonii / teatru ( Radom/Kielce)

Author: Paulina Koczubiej

Szybki kontakt:

Domu Senior-Wigor "Manhattan"
al. Armii Krajowej 28
27-200 Starachowice
nr tel. 668-216-211
e-mail seniorzy@starachowice.eu

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept